Income Certificate in Gujarat – ગુજરાતમાં ઑફલાઇન/ઓનલાઈન આવકનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું

Income Certificate એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ એક સત્તાવાર દસ્તાવેજ છે જે વ્યક્તિ અથવા તેમના પરિવારની વાર્ષિક આવક વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ, સબસિડી અને લાભો મેળવવા માટે થાય છે. વ્યક્તિઓ અને પરિવારો માટે સરકારી કલ્યાણ કાર્યક્રમો અને સમર્થન મેળવવા માટે તે આવકનો મહત્વપૂર્ણ પુરાવો છે.

આવકનું પ્રમાણપત્ર (આવકનો દાખલો ) શુ છે

આવકના પ્રમાણપત્રમાં ચોક્કસ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કુટુંબ દ્વારા વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી કમાયેલી વાર્ષિક આવકની વિગતો હોય છે. તે કુટુંબ દ્વારા કમાયેલી અને નોંધાયેલી વાસ્તવિક આવકના આધારે ગણવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્ય સરકારે Income Certificate ( Avak no Dakhlo) મેળવવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ રજૂ કર્યું છે. આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ વ્યક્તિઓને આવક પ્રમાણપત્ર માટે અનુકૂળતાપૂર્વક અરજી કરવા સક્ષમ બનાવે છે. આ લેખ આવકના પુરાવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે, તેમજ  પીડીએફ ફોર્મેટમાં Income Certificate Form પ્રદાન કરે છે અને ગુજરાતમાં આવક પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી (How to Apply Online for Income Certificate in Gujarat)તે અંગે અરજદારોને માર્ગદર્શન આપે છે.

આવકનું પ્રમાણપત્ર હોવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વ્યક્તિઓ અને પરિવારોને તેમની આવકની પાત્રતાના આધારે વિવિધ Sarkari Yojana અને સબસિડીનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે કે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા લાભો એવા લોકો સુધી પહોંચે છે જેમને ખરેખર તેમની જરૂર હોય છે.

આવક પ્રમાણપત્રની  હાઇલાઇટ્સ

મુદ્દોઆવકનું પ્રમાણપત્ર (આવકનો દાખલો)
રાજ્યગુજરાત સરકાર
વિભાગસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખઆવક પ્રમાણપત્ર
પોસ્ટનું નામઆવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઓનલાઈન/ઓફલાઈન અરજી કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટdigitalgujarat.gov.in

આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ |Document Required to Get income Certificate

ગુજરાત આવકનું પ્રમાણપત્ર (Avak no Dakhlo) મેળવવા માટે, આવકના પુરાવા તરીકે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે:

સરનામાનો પુરાવો (કોઈપણ એક )

 • રેશન કાર્ડ
 • વીજ બિલ
 • ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
 • પાણીનું બિલ (ત્રણ મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
 • ગેસ જોડાણ દસ્તાવેજ
 • બેંક પાસબુક
 • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ/પાસબુક
 • પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ્સ (પીએસયુ) દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ

ઓળખ નો પુરાવો (કોઈપણ એક ફરજિયાત છે)

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • પાન કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ઓળખ કાર્ડ

આવકનો પુરાવો (કોઈપણ એક ફરજિયાત છે):

 • એમ્પ્લોયર સર્ટિફિકેટ (જો સરકારી, અર્ધ-સરકારી અથવા કોઈપણ સરકારી ઉપક્રમમાં નોકરી કરતા હોય તો)
 • જો પગારદાર હોય તો: છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ફોર્મ 16-A અને આવકવેરા રિટર્ન (ITR).
 • જો વ્યવસાયમાં હોય તો: બિઝનેસ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિઝનેસની બેલેન્સ શીટ
 • તલાટી સમક્ષ ઘોષણા (સેવા સંબંધિત)

આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઑફલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી? | How to Apply Offline For Income Certificate

ઑફલાઇન અરજી કરવા અને ગુજરાતમાં આવકનો પુરાવો (આવક નો દાખલો) મેળવવા માટે, તમે નીચે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયા આપેલી છે.

સ્ટેપ-1: Digital Gujarat Portal ની મુલાકાત લો અને તમારા તાલુકા કે જિલ્લામાં ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ જરૂરી છે કે કેમ તે તપાસો. જો એમ હોય તો ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ લો.

સ્ટેપ-2: તમારા સંબંધિત વિસ્તારમાં મામલતદારની કચેરી અથવા નાગરિક કલ્યાણ કેન્દ્રની મુલાકાત લો અને appointment receipt અને Proof of Income Declaration Form વિના મૂલ્યે મેળવો.

સ્ટેપ-3: ફોર્મ ભરો અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો જોડો. ખાતરી કરો કે  આગળના પેજની ટોચ પર રૂ. 3 રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવો ,જ્યાં સૂચવવામાં આવ્યું છે.

સ્ટેપ-4: ભરેલ ફોર્મ અને જોડાયેલ દસ્તાવેજો તમારા વિસ્તારમાં મામલતદારની કચેરી અથવા નાગરિક કલ્યાણ કેન્દ્રમાં લઈ જાઓ. તમારા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા, કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા અને તેમની સહી મેળવવા માટે તલાટી કમ મંત્રી (ગામ મહેસૂલ અધિકારી)નો સંપર્ક કરો. તલાટીને ચકાસણી પ્રક્રિયા માટે સાક્ષીઓ હાજર રહેવાની જરૂર પડી શકે છે.

સ્ટેપ-5: તલાટી કમ મંત્રી ની સહી મેળવ્યા પછી, આવકના પુરાવા માટે નિયુક્ત ફોટો લેવાના વિસ્તારમાં આગળ વધો.

સ્ટેપ-6: આવકના દાખલા માટે તમારો ફોટો લો અને જરૂરી ફી ચૂકવો. ચુકવણી માટે રસીદ મેળવો.

સ્ટેપ-7: Income Certificate in Gujarat લેવા માટે રસીદ પર દર્શાવેલ તારીખ તપાસો. તમારું આવકનું પ્રમાણપત્ર લેવા માટે નિર્દિષ્ટ તારીખે નિયુક્ત ઓફિસની મુલાકાત લો.

નોંધ – મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ઉપર દર્શાવેલ પ્રક્રિયા તમારા સ્થળ અને ઓફિસની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને આધારે સહેજ બદલાઈ શકે છે. ગુજરાતમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયાની સચોટ અને અદ્યતન માહિતી માટે સંબંધિત સત્તાવાળાઓનો સંપર્ક કરવાની અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી? | How to Apply Online For Income Certificate in Gujarat

ડિજિટલ ગુજરાત તરફથી આવકના પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રક્રિયા અહીં આપેલી છે

સ્ટેપ-1: નીચેની લિંકને ઍક્સેસ કરીને Digital Gujarat Portal ની મુલાકાત લો: https://www.digitalgujarat.gov.in/

સ્ટેપ-2: પેજના ઉપરના જમણા ખૂણે સ્થિત “Login” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-3: ત્યારબાદ “Click For New Registration (Citizen)” ને પસંદ કરો.

સ્ટેપ-4: રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરો અને “Save” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-5: તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો અને “Confirm” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-6: સફળ નોંધણી પર, “Request a New Service” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-7: પ્રદર્શિત વિકલ્પોમાંથી “Income Certificate” સેવા પસંદ કરો.

સ્ટેપ-8: આપેલ સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા વાંચો અને સમજો, પછી “Continue to Service” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-9: એક વિનંતી ID અને એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ કરવામાં આવશે. તેમની નોંધ લો અને “Continue” ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-10: અરજદારની માહિતીની વિગતો ભરો અને “Next” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-11: જરૂરી વ્યવસાય વિગતો અને આવકની માહિતી પ્રદાન કરો, પછી “Next” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-12: માર્ગદર્શિકા મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

સ્ટેપ-13: તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કર્યા પછી, તમે એપ્લિકેશન ફોર્મ પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને ઑનલાઇન પેમેન્ટ કરીને આગળ વધી શકો છો.

અહીં ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માટે 2 વિકલ્પો આપવામાં આવ્યા છે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ચુકવણી કરો.

 • ઇ-વોલેટ (e-Wallet)
 • ગેટવે ( Payment Gateway)

સ્ટેપ-14: તમને તમારી અરજીની સ્થિતિ વિશે સૂચિત કરતો SMS પ્રાપ્ત થશે.

સ્ટેપ-15: એકવાર એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય, પછી “Downloaded Document” વિકલ્પને ઍક્સેસ કરીને પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે એપ્લિકેશન નંબરનો ઉપયોગ કરો.

આવક પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થાય છે?

આવક પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ વિવિધ હેતુઓ માટે થાય છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

શૈક્ષણિક શિષ્યવૃત્તિ: તે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાસેથી વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ મેળવવામાં મદદ કરે છે. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ તેમના Income Certificate ના આધારે શિષ્યવૃત્તિનો લાભ લઈ શકે છે.

અનામત લાભો: પછાત વર્ગો અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો તેમના આવક પ્રમાણપત્રના આધારે કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં વિશેષ અનામત લાભો મેળવી શકે છે.

સરકારી લોનઃ સરકારી બેંકોમાંથી લોન માટે અરજી કરતી વખતે Gujarat Income Certificate જરૂરી છે. તે આવકના પુરાવા તરીકે કામ કરે છે અને લોનની રકમ માટે યોગ્યતા નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

સરકારી યોજનાઓ: આવકનું પ્રમાણપત્ર વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને સબસિડી સુધી પહોંચવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. તેનો ઉપયોગ વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન, વિધવા પેન્શન સહાય, કુંવરબાઈ નુ કામર, આયુષ્માન ભારત કાર્ડ, પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના, ઉજ્જવલા યોજના અને કૃષિ કામદારો પેન્શન જેવી યોજનાઓ માટેની પાત્રતા નક્કી કરવા માટે થાય છે.

નાણાકીય સહાય: સરકાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ અમુક નાણાકીય સહાય કાર્યક્રમો આવકની પાત્રતા પર આધારિત છે. આવકનું પ્રમાણપત્ર આવી સહાય માટેની પાત્રતા નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે.

આવકના દાખલા માટે નમૂના અરજી ફોર્મ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ આવક નિવેદન માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે, કૃપા કરીને નીચેના સંબંધિત બટનો પર ક્લિક કરો. ફોર્મ પીડીએફ ફોર્મેટમાં ઉપલબ્ધ છે.

Application Form for Urban Area (PDF) Click Here
Application Form for Rural Area (PDF)Click Here

આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની પાત્રતા

ગુજરાતમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પાત્ર બનવા માટે, અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.

આવક પ્રમાણપત્ર માટે હેલ્પલાઇન નંબર

જો તમને મદદની જરૂર હોય અથવા ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ અથવા આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની પ્રક્રિયા અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્કનો સંપર્ક કરી શકો છો. ડિજિટલ ગુજરાત માટે હેલ્પલાઇન નંબર મેળવવા માટે, કૃપા કરીને નીચે આપેલા નંબર પર કૉલ કરો.

 • હેલ્પલાઇન નંબર: 18002335500

નિષ્કર્ષ – આ લેખનો ઉદ્દેશ તમને આવક પ્રમાણપત્ર (આવકનો દાખલો) અમે આવક પ્રમાણપત્રની વ્યાખ્યા, આવક પ્રમાણપત્ર માટેની સમય મર્યાદા, ગુજરાતમાં ઑફલાઇન આવકનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું, ગુજરાતમાં ઓનલાઇન આવકનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું (How to get Income Certificate in Gujarat), જેવી આવશ્યક વિગતો આવરી લીધી છે. ગુજરાતમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું અને ગુજરાતમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ લેખ આવક પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા અને જરૂરિયાતોને સ્પષ્ટ કરવામાં મદદરૂપ થયો છે. તેમ છતાં, જો તમને હજુ પણ કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા કોઈ સમસ્યા આવે, તો અમે તમને ટિપ્પણી બોક્સમાં ટિપ્પણી કરવા અથવા સીધો અમારો સંપર્ક કરવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. અમારી ટીમ તમને મદદ કરવા અને તમને સામનો કરી શકે તેવી કોઈપણ સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે સમર્પિત છે.

વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને સબસિડી મેળવવા માટે Avak no Dakhlo મેળવવું એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તેથી, અમે તમને આ લેખમાં દર્શાવેલ યોગ્ય પ્રક્રિયાઓ અને માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ અને જો જરૂરી હોય તો વધુ સહાયતા લેવી.

વાંચવા બદલ આભાર, અને અમે તમને તમારી આવકનો દાખલો મેળવવામાં સફળતાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ

FAQs – ગુજરાતમાં આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા સંબંધિત

આવકનું પ્રમાણપત્ર (આવકનો દાખલો) શું છે?
આવકની પેટર્ન એ સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રનો સંદર્ભ આપે છે જે ચોક્કસ નાણાકીય વર્ષ માટે વ્યક્તિની કુલ આવકની પુષ્ટિ કરે છે. તે આવક નિવેદન તરીકે ઓળખાય છે અને સરકારી નિયમો અનુસાર જરૂરી સહાયક પુરાવા પ્રદાન કરીને મેળવવામાં આવે છે.

આવકના પ્રમાણપત્ર ની સમય મર્યાદા કેટલા વર્ષની છે?
આવકના દાખલાની સમય મર્યાદા ત્રણ વર્ષની છે. તેનો અર્થ એ છે કે આવકનું પ્રમાણપત્ર તે રજૂ કરે છે તે ચોક્કસ નાણાકીય વર્ષ અને ત્યારપછીના બે વર્ષ માટે માન્ય છે.

આવક પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ કઈ છે?
આવકનો દાખલો (આવક પ્રમાણપત્ર)ની માહિતી અને ઉદાહરણો મેળવવા માટેની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.digitalgujarat.gov.in છે. આ વેબસાઈટ Gujarat Income Certificate મેળવવા માટે જરૂરી સંસાધનો અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

Leave a Comment